Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2013

MyConfession
12:59
Mało mówię,
bo w sumie ludzi za bardzo nie lubię
— Eripe "Jestem chujem"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
12:59

Czy stać Cię na komfort paranoi?

— Agnieszka Światowa
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
12:58
Reposted fromfatique fatique viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
12:58
7766 787a
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
12:58
O świcie każdy jest sam.
Reposted fromkatrissh katrissh viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
12:57
3876 5a65
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
12:57
4015 f570
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viasmutnazupa smutnazupa

October 29 2013

MyConfession
19:03
Jeśli nawet zostanę zapisem w Twojej pamięci, jakąś datą, jakimś wspomnieniem, to i tak będzie to powrót do czegoś, co się tak naprawdę nie odłączyło. po prostu się przesunęło na koniec kolejki osób istotnych. I przyjdzie taki dzień, być może po wielu latach, kiedy wyciągniesz – na kilka chwil – na początek kolejki i pomyślisz 'Tak, to ten...'
— J. L. Wiśniewski
Reposted from21gramow 21gramow viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
19:03
Co to jest miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie - piękne potrafią tylko uwodzić.
— Audrey Hepburn
Reposted from9agucha 9agucha viasmutnazupa smutnazupa

October 28 2013

MyConfession
15:16
Pustka, tyle jej we mnie. 
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
15:16
5978 f014
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
15:16
6908 d823 500
a little bit psycho
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viasmutnazupa smutnazupa
15:14
6442 7e83 500

me, every day in scholl

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
15:11
jest tak bardzo źle...
Reposted fromhallucinate hallucinate viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
15:11
5787 eb49
Reposted fromconstantine constantine viasmutnazupa smutnazupa

October 27 2013

MyConfession
08:47

Tea Time

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
08:47
9392 fa5f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
08:46

October 26 2013

MyConfession
16:12
Moje marzenie na tą chwilę -- ZNIKNĄĆ, ROZPŁYNĄĆ SIĘ!!!!
— NIE ISTNIEĆ
Reposted fromMojasamotnosc Mojasamotnosc viasmutnazupa smutnazupa
MyConfession
16:12
5777 968d 500
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl